NextGenPolesitters

År 2023 Genomfördes projektet Next Genereation Polesitters där vi tog fram träningprogram för framtida förarutbildningar och utbildningar för mekaniker. Vi har även byggt upp en erfarenhet kring NPF-anpassning vid introduktion och licensutbildning inom karting. Dessa erfarenheter kommer vi nu att arbeta vidare med under kartingskola, fokuspass och mekarutbildningar under 2024.