Träningskort

Som aktiv* klubbmedlem erbjuds ni att köpa ett träningskort, mer info finns här. Träningskortet berättigar till träning på anläggningen på ordinarie träningstider förutsatt att det finns en träningsvakt. Nya medlemmar som ansluter sig under pågående träningssäsong, går licenskurs och tar licens i EMKs namn beställer, erhåller ett träningskort utan kostnad första medlemsåret.

(*Aktiv medlem är en medlem som har sin tävlingslicens hos Enköpings MK)

Kostnaden är
1,200:- per träningssäsong och licensinnehavare

Vid beställning till familj så måste varje familjemedlem beställas separat!

För att enkelt hitta er i databaserna och slippa lagra onödiga personuppgifter måste ni ange ett korrekt licensnummer från Lots och ett korrekt IdrottsID från Idrottonline. 

Licensnumret från Lots finns på licensbeviset.

Namn på föraren som ska ha träningskortet
Licensnummer, se bild ovan var du hittar ditt licensnummer. Skriv inte ditt personnummer!
IdrottsID, börjar med IID. Logga in på Idrott Online och gå till "Min sida" för att se ditt ID.
Beställarens namn
Beställarens E-Mail
Kortet ingår i en familj?