Träningsregler hos Enköpings MK

Alla hjälper till och ser till att aktiviteten på banan sker under säkra och kontrollerade former. Alla som tränar måste ha giltig tävlingslicens. Innan du börjar träna ska du anmäla dig hos träningsledaren och visa din licens. Du skall betala träningsavgiften om du inte innehar ett träningskort hos EMK.

  • Träningsledaren bestämmer!
  • Alla startar från pre-grid.
  • Start från bandepån får endast ske under pågående träning efter ett stop för justering av den klass som just då tränar.
  • Bandepån bör vara fri från människor under träning undantaget mekaniker.
  • Inga kartar får parkeras i bandepån mer än för kortvariga stopp under pågående träning. Bandepån får under inga omständigheter användas som genomfart under pågående träning.
  • Efter avslutad träning kör man ända in i parc ferme för att lasta sin kart och flyttar den till sin mekplats i maskindepån.
  • Tankning och mekning sker i maskindepån på miljömatta.
  • Om olyckan är framme så skall en skaderapport fyllas i. Träningsledaren ansvar för att fylla i sidan tre och posta till adress som finns angiven på blanketten.


SBF:s regler gäller och skall tillämpas fullt ut. Åldersregler och tekniska regler för respektive klass skall ovillkorligen efterföljas

Alla kartar som används ska uppfylla gällande säkerhetskrav. Förarens personliga utrustning: skor, overall, handskar och att hjälm ska vara av godkänd typ. Däck med dubbar får inte användas på banan.

Träning skall ske klassvis i pass om 10-15 minuter för samtliga klasser utom Caditti som tränar max 6 minuter

Klassindelning:

Cadetti skall träna ensamma.
Micro skall träna ensamma.
Mini och Junior 60
J125, S125, OK/OKJ
 kan köra ihop beroende på antalet deltagare.
KZ2 skall träna själv pga den stora skillnaden i körsätt och toppfart.

Micro, Mini och Junior 60 kan också köra ihop vid väldigt lågt deltagarantal.

Max antalet kartar som samtidigt får vara på banan är:

  • Cadetti 15 st
  • Övriga 30 st

Är det fler kartar så måste uppdelning ske.

//Styrelsen